1. Instead na naguubos ng oras sa Facebook. Magshare na lang ng campaigns sa 8Share. Magkakapera ka pa

Screen Shot 2015-09-25 at 12.29.36 PM

2. Plan and budget your meals para walang sayang na food

Screen Shot 2015-09-29 at 3.34.58 PM

3. Huwag isama ang mga bata sa grocery

Screen Shot 2015-09-29 at 3.49.32 PM

SHARE THIS SPECIAL AGAIN TO YOUR FRIENDS AND EARN MORE

>>>[TIPs] 3 Money Saving Tips para sa buong pamilya

 

MORE SPECIALS HERE 

Screen Shot 2015-09-29 at 3.51.46 PM